Tháng Bảy 21, 2022 Windows 10 sẽ ngừng được Microsoft hỗ trợ vào lúc nào

Windows 10 sẽ ngừng được Microsoft hỗ trợ vào lúc nào

Không thành vấn đề nếu bạn có Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 hoặc bất kỳ phiên bản nào khác. Tất cả chúng đều có vòng đời. Chu kỳ này bắt đầu khi sản phẩm lần đầu tiên được cung cấp cho công chúng và kết thúc khi Microsoft ngừng hỗ trợ sản phẩm. Trong trường hợp Windows 10, nhận thức về vòng đời của sản phẩm rất hữu ích để hiểu khi nào cần cập nhật và nâng cấp.

Trên Windows 10, các bản cập nhật tính năng được phát hành hai lần một năm thông qua Kênh nửa năm (SAC), được điều chỉnh bởi Chính sách Vòng đời Hiện đại. Chính sách mới này có nghĩa là hệ điều hành được cung cấp như một dịch vụ, nó được bảo dưỡng và hỗ trợ liên tục và nó không bao giờ được coi là một sản phẩm hoàn chỉnh.

Windows 10 sẽ ngừng được Microsoft hỗ trợ vào lúc nào
Windows 10 sẽ ngừng được Microsoft hỗ trợ vào lúc nào

Miễn là bạn đang sử dụng phiên bản hiện tại với giấy phép chính hãng, Windows 10 sẽ vẫn được hỗ trợ. Microsoft duy trì một phiên bản (bản cập nhật tính năng) trong ít nhất 18 tháng kể từ lần đầu tiên được phát hành ra công chúng và trong thời gian này, bạn muốn tiếp tục cài đặt các bản cập nhật tích lũy (bản cập nhật chất lượng) để giữ cho thiết bị của mình an toàn và hoạt động trơn tru. Thông thường, bạn muốn cài đặt phiên bản mới nhất trước khi bản phát hành trên thiết bị kết thúc dịch vụ.

Lịch sử phiên bản Windows 10 Cập nhật tên Ngày phát hành Kết thúc hỗ trợ
(khách hàng) *
Kết thúc hỗ trợ
(kinh doanh)**
Vẫn được hỗ trợ
Windows 10 21H1 Cập nhật tháng 5 năm 2021 Ngày 18 tháng 5 năm 2021 Ngày 13 tháng 12 năm 2022 Ngày 13 tháng 12 năm 2023 đúng
Windows 10 20H2 Cập nhật tháng 10 năm 2020 20 tháng 10, 2020 Ngày 5 tháng 5 năm 2022 Ngày 9 tháng 5 năm 2023 đúng
Windows 10 2004 Cập nhật tháng 5 năm 2020 Ngày 27 tháng 5 năm 2020 Ngày 14 tháng 12 năm 2021 Ngày 14 tháng 12 năm 2021 đúng
Windows 10 1909 Cập nhật tháng 11 năm 2019 12 tháng 11, 2019 Ngày 11 tháng 5 năm 2021 Ngày 10 tháng 5 năm 2022 đúng
Windows 10 1903 Cập nhật tháng 5 năm 2019 Ngày 21 tháng 5 năm 2019 Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Không
Windows 10 1809 Cập nhật tháng 10 năm 2018 Ngày 13 tháng 11 năm 2018 Ngày 10 tháng 11 năm 2020 (mới)
Ngày 12 tháng 5 năm 2020 (cũ)
Ngày 11 tháng 5 năm 2021 Có, chỉ kinh doanh.
Windows 10 1803 Cập nhật tháng 4 năm 2018 30 tháng 4, 2018 12 tháng 11, 2019 Ngày 11 tháng 5 năm 2021 (mới)
Ngày 10 tháng 11 năm 2020 (cũ)
Có, chỉ kinh doanh.
Windows 10 1709 Cập nhật Fall Creators Ngày 17 tháng 10 năm 2017 Ngày 9 tháng 4 năm 2019 Ngày 13 tháng 10 năm 2020 (mới)
Ngày 14 tháng 4 năm 2020 (cũ)
Không
Windows 10 1703 Cập nhật người sáng tạo Ngày 5 tháng 4 năm 2017 9 tháng 10, 2018 8 tháng 10, 2019 Không
Windows 10 1607 Cập nhật kỷ niệm Ngày 2 tháng 8 năm 2016 Ngày 10 tháng 4 năm 2018 Ngày 9 tháng 4 năm 2019 Không
Windows 10 1511 Cập nhật tháng 11 Ngày 10 tháng 11 năm 2015 Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Không
Windows 10 1507 Phát hành lần đầu Ngày 29 tháng 7 năm 2015 Ngày 9 tháng 5 năm 2017 Ngày 9 tháng 5 năm 2017 Không
* Kết thúc dịch vụ cho Home, Pro, Pro for Workstations, Pro Education
** Kết thúc dịch vụ cho Doanh nghiệp và Giáo dục

Tùy thuộc vào phiên bản Windows 10 được cài đặt trên máy tính của bạn, có thể hoãn các bản cập nhật tính năng bằng cách sử dụng các tùy chọn nâng cao của Windows Update. Mặc dù tùy chọn này dành cho các tổ chức, nhưng bất kỳ ai cũng có thể trì hoãn cập nhật tính năng mới, thông thường, để tránh sai sót và các vấn đề khác được biết là sẽ xuất hiện trong những ngày đầu.

Theo https://setupbits.com/chi-tiet-ve-vong-doi-cua-windows-10

Windows 10 tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật tích lũy nhưng không còn buộc cập nhật tính năng trừ khi phiên bản bạn có sắp hết dịch vụ. Nếu bạn không biết phiên bản bạn đang chạy, có nhiều cách bạn có thể kiểm tra và tìm hiểu xem bạn có cần nâng cấp để luôn được hỗ trợ hay không.

Nếu bạn sử dụng phiên bản Windows 10 Long Term Servicing Branch (LTSB), thì vòng đời sẽ khác rất nhiều. Windows 10 LTSB có lẽ là phiên bản tốt nhất nếu bạn không thích cập nhật tính năng. Chúng là các phiên bản được hỗ trợ lên đến 10 năm, không có bloatware và chúng không nhận được các bản cập nhật tính năng.

Lịch sử phiên bản Windows 10 Ngày Sẵn có Ngày kết thúc hỗ trợ chính Ngày kết thúc hỗ trợ kéo dài
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
Ngày 13 tháng 11 năm 2018 Ngày 9 tháng 1 năm 2024 Ngày 9 tháng 1 năm 2029
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Ngày 2 tháng 8 năm 2016 Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Ngày 13 tháng 10 năm 2026
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
Ngày 29 tháng 7 năm 2015 Ngày 13 tháng 10 năm 2020 Ngày 14 tháng 10 năm 2025

Windows 10 LTSB là một tùy chọn dành cho Windows 10 Enterprise và nó chỉ khả dụng cho khách hàng có Giấy phép Số lượng lớn hoặc có đăng ký MSDN.