Tháng Bảy 21, 2022 Windows 10 sẽ ngừng được Microsoft hỗ trợ vào lúc nào

Windows 10 sẽ ngừng được Microsoft hỗ trợ vào lúc nào

Trên Windows 10, các bản cập nhật tính năng được phát hành hai lần một năm thông qua Kênh nửa năm (SAC), được điều chỉnh bởi Chính sách Vòng đời Hiện đại. Chính sách mới này có nghĩa là hệ điều hành được cung cấp như một dịch vụ, nó được bảo dưỡng và hỗ trợ liên tục và nó không bao giờ được coi là một sản phẩm hoàn chỉnh.

Read more