Tháng Bảy 18, 2022 Nâng cấp Windows 11 Home lên bản 11 Pro bằng CMD

Nâng cấp Windows 11 Home lên bản 11 Pro bằng CMD

Để nâng cấp Windows 11 Home lên 11 Pro, bạn vào mục Setting trên máy, chọn Update & Security, chọn tiếp Activation > Change Product Key và nhập key: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T. Cách làm này tương tự khi bạn muốn nâng cấp Windows 10 Home lên bản Pro.

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt hệ điều hành Windows 11 Home bằng bản cài sạch (không ghost, không crack) thì chỉ cần nhập “key kích” là có thể tự động nâng cấp lên bản Pro chỉ vài phút. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn sẽ gặp các thông báo lỗi về bản quyền [Unable to upgrade your edition], lỗi 0x803fa067; hoặc lỗi 0xc004f050 do nhập sai loại bản quyền (Key bản Pro nhập cho bản Home).

Lúc này, bạn hãy sử dụng mở CMD dưới quyền quản trị (Run as Adminstrator), chạy dòng lệnh dưới đây:

sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
changepk.exe /productkey VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
exit
Lúc này, Windows sẽ tự động Upgrade từ bản Home lên bản Pro

Tổng hợp Key dùng để nâng cấp:

Windows 11 Pro    X3W8N-3WQCV-2MXDF-K77MK-7XMP6
Windows 11 Education  NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 /// YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 11 Enterprise  NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 /// XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
Windows 11 Home    YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Windows 11 Home SL  BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 11 Pro Edu  8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB

Kiểm tra xem có thể nâng cấp lên phiên bản nào:

Dism /Online /Get-TargetEditions

Thư mục chứa SKU của Windows 11 sẽ nằm ở đây:

C:\Windows\System32\spp\tokens\skus

Nâng Cấp/Chuyển Đổi Windows 10
Nâng Cấp/Chuyển Đổi Windows 10

Trên đây là hướng dẫn để chuyển từ Windows 11 Home thành bản Pro, các key kích hoạt trên chỉ là key dùng thử trong vòng 30 ngày, sau thời gian này, nếu không có bản quyền thì máy sẽ hiện thông báo nhắc nhở kích hoạt bản quyền. Bạn có thể mua bản quyền dành cho máy tính cá nhân tại TGBQ hoặc mua bản quyền số lượng lớn bằng cách điền vào biểu mẫu dưới đây.

Tagged on: