Tháng Chín 29, 2019 Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Office tại TGBQ

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Office tại TGBQ

Kích hoạt Office 365, 2019, 2016 và 2013 Khi bạn khởi động một ứng dụng Office không được kích hoạt, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Office. Hãy bảo đảm đăng nhập bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học, mà bạn đã dùng để mua hoặc đăng ký Office. […]

Read more