Tháng Hai 5, 2023 Hiểu đúng về bản quyền OEM, Retail của Windows

Các phiên bản Windows 11 và cách kích hoạt

Windows 11 là một hệ điều hành được phát triển bởi Microsoft. Nó được bảo vệ bởi luật bản quyền, nghĩa là nó chỉ được sử dụng đúng theo cách được quy định bởi Microsoft. Nếu người dùng muốn sử dụng Windows 11, họ phải mua bản quyền từ Microsoft hoặc sử dụng bản quyền […]

Read more